پیچ و رولپلاک نما در شاهین ویلا کرج

 • عملیات اجرایی :
 •  پیچ و رولپلاک نما سرامیک ساختمان
 • ترمیم و جایگذاری سرامیک های آسیب دیده
 • زمان انجام کار :
2 روز کاری
 • محل پروژه :
کرج – شاهین ویلا – 13 شرقی
 • ویدیو پروسه انجام کار
 • مشکلات پرورژه
 • عدم اجرای صحیح و اصولی سرامیک نما در پروسه نصب که به مرور زمان باعث ریزش سرامیک ها از نما گردیده بود.

 • سقوط برخی از سنگ ها به طور کامل، شما میتوانید برای آگاهی از نحوه صحیح کار به صفحه پیچ و رولپلاک سنگ نما مراجعه کنید.
 • اقدامات انجام شده
 • پیچ و رولپلاک کلیه سرامیک های نما.
 • ترمیم و جایگذاری اصولی و صحیح سرامیک های افتاده نما.
 • عکس ها