پیچ و رولپلاک نما در گوهردشت کرج

 • عملیات اجرایی :
 •  پیچ و رولپلاک نما ساختمان و سپس ترمیم سنگ های آسیب دیده نما
 • تعویض چراغ های سوخته نما و نورپردازی
 • زمان انجام کار :
3 روز کاری
 • محل پروژه :
کرج – گوهردشت – نبش میثم 5 – بانک پاسارگاد
 • ویدیو پروسه انجام کار
 • مشکلات پرورژه
 • به دلیل رعایت نکردن اصول اجرای اولیه نما سنگ های نما استحکام کافی را برای درگیری با ملات آن نداشته و سنگ ها به مرور ریزش میکردند.

 • سقوط برخی از سنگ ها به طور کامل، شما میتوانید برای آگاهی از نحوه صحیح کار به صفحه پیچ و رولپلاک نما مراجعه کنید.
 • اقدامات انجام شده
 • پیچ و رولپلاک کلیه سنگ های نما و مقاوم سازی آن ها با روش راپل یا کار با طناب.
 • ترمیم و جایگذاری اصولی و صحیح سنگ های افتاده نما.
 • بتونه و لگه گیری جای پیچ ها در انتهای کار که باعث ناپیدا شدن پیچ ها میگردد و اثری از جای پیچ در نما باقی نمیگذارد.
 • عکس ها