شستشوی نما در گلشهر کرج

 • عملیات اجرایی :
 •  شستشوی نمای ساختمان با واترجت
 • شستشوی نما شیشه ای با ابر و طی
 • زمان انجام کار :
1 روز کاری
 • محل پروژه :
کرج – گلشهر ویلا – خیابان رودکی
 • ویدیو پروسه انجام کار
 • مشکلات پرورژه
 • کثیفی نمای ساختمان به علت مجاورت در خیابان و محل عبور و مرور آلودگی های محیطی از قبیل دود آلاینده ها و گرد و غبار و غیره
 • گرد و غبار ناشی از ساخت و ساز ساختمان که در مجاورت این ساختمان مستقر بود.
 • اقدامات انجام شده
 •  مرحله اول :  شستشوی سطح کلی نما توسط دستگاه واتر جت و اطمینان از زدودن کلیه کثیفی ها از سطح نما 
 • مرحله دوم : شستشوی نمای شیشه ای ساختمان با ابر و طی 
 • عکس ها