شستشوی نما در مهرشهر کرج

 • عملیات اجرایی :
 •  نماشویی کلی نما ساختمان با دستگاه واتر جت
 • ابر و طی نمای شیشه ای ساختمان
 • نور پردازی نما ساختمان
 • زمان انجام کار :
2 روز کاری
 • محل پروژه :
کرج – مهرشهر – فاز 2 – خیابان 213
 • ویدیو پروسه انجام کار
 • مشکلات پرورژه

 

 • کثیفی و آلودگی نمای ساختمان در مهرشهر کرج به علت مجاورت در خیابان و محل عبور و مرور آلودگی های محیطی از قبیل دود آلاینده ها و گرد و غبار و غیره
 • نداشتن نورپردازی مناسب 
 • اقدامات انجام شده
 • نماشویی سطح کلی نما در مهرشهر  توسط دستگاه واتر جت و اطمینان از زدودن کلیه کثیفی ها از سطح نما و سپس شستشوی نمای شیشه ای در مهرشهر ساختمان با ابر و طی
 • رنگ آمیزی برخی از قیمت های نما
 • تعویض و جایگذاری چراغ های سوخته نما در مهرشهر کرج
 • عکس ها